Flat Coated Retriever

Fleti

  • inteligentní, snadno cvičitelný pes
  • všeobecně nadaný s vrozenými loveckými vlastnostmi
  • používá se také jako záchranářský, lavinový, slepecký, policejní a pro výcvik canisterapie
  • velmi dobrý společník, vášnivě milující děti
  • má klidnou a přátelskou povahu

FCR - toto plemeno bylo přivezeno do České republiky r.1990.

Mezi předky patří setři, dále pak předchůdci dnešních novofundlandských psů, St. John’s labrador a vodní španělé.

Prvním zástupcem tohoto plemene u nás byla dvouletá fenka Kajta Mimojska.

K uchovnění je potřeba

  • 2x výstava (z toho musí být jedna vyššího typu)
  • 1x zkouška z výkonu, kde se hodnotí aport (např. OVVR)
  • 1x RTG minimálně ve 12-ti měsících